Joiner yrityksenä – Liitos, joka pitää

Me Joinerilla uskomme kumppanuuteen ja tulevaisuuteen suuntaavaan katseeseen. Olemme aina pyrkineet kehittämään uutta ja etsimään kekseliäitä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Toimintamme käynnistyi vuonna 1989, kun Hannu Puro alkoi kehittää ikkuna- ja ovitehtaille ohjelmistoratkaisuja, jotka yksinkertaistivat ja helpottivat ikkunoiden ja ovien ostamista, myymistä ja valmistamista.

Sillä tiellä olemme yhä tänäkin päivänä.

Joiner perusti edelläkävijänä verkkokauppa-alustan ikkunoille ja oville

Perustimme jo vuonna 2014 ikkunoiden ja ovien verkkokauppa-alustan, mitä siihen aikaan hämmästeltiin. Tällä hetkellä lähes puolet kaikista Suomessa myydyistä ikkunoista myydään verkossa!

Vuonna 2015 siirryimme tekemään etätöitä ja ulkoistimme osan toiminnastamme, jonka ansioista olemme yhä joustavampi yhteistyökumppani asiakkaillemme.Samoihin aikoihin otimme käyttöön uuden veloitusmallin, mikä perustuu kumppanuuteen ja yhteiseen päämäärään: asiakkaamme maksama korvaus ohjelman käytöstä perustuu myytyjen tuotteiden määrään tai myynnin liikevaihtoon. Uusi veloitusmalli on asiakkaalle riskitön ja alalla täysin ainutlaatuinen vielä tänäkin päivänä.

MISSIO: Enemmän ikkunakauppaa

Kaikkea toimintaamme ohjaa selkeä tehtävä: kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaamme saa myytyä enemmän ikkunoita ja ovia. Ansaintamallimme tekee mission toteutumisesta meille asiakkaan kanssa yhteisen intressin. Tämä motivoi molempia kehittämään asioita yksinkertaisiksi ja tuottaviksi sekä luo edellytykset pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

VISIO: Ikkuna- ja ovialan de facto

Joinerin visiona on olla toimialansa de facto, jonka kumppanina asiakas saa parhaat ratkaisut ikkuna- ja ovikaupan myyntiin ja valmistukseen. Totuttujen toimintamallien sijaan kehitämme rohkeasti ja innovatiivisesti toimivimpia menetelmiä.

Tämä oma polku on johtanut hyviin tuloksiin, mutta matka jatkuu edelleen – jatkuvan parantamisen merkeissä.

Arvomme

* Ratkaisemme asiat yksinkertaisiksi.

Me ratkaisemme yksinkertaisiksi. Etsimme olennaisen, tähtäämme vaikuttavuuteen ja saavutamme käyttäjäystävällisen tuloksen. Ratkaisujemme seurauksena syntyy Defactoja.   

* Ymmärrämme ja opimme yhdessä.

Me puhumme ikkunaa ja ovea – ja se on meistä mahtavaa! Kielitaitomme on syntynyt asiakkaidemme opissa ja kehittyy halustamme ymmärtää. 

Yhteisten tavoitteiden ja ymmärryksen seurauksena syntyy kasvutarina. 

* Välitämme

Olemme aitoja ja välitämme syvästi. Molemminpuolisen luottamuksen seurauksena syntyy vahva kumppanuus. Liitos, joka pitää.